Beech
Image default
Woning en Tuin

Betonreparatie is een belangrijk aandachtspunt

Maak een snel uitstapje naar de binnenstad en je merkt dat beton alomtegenwoordig is. Het zijn de trottoirs, bewegwijzering, parkeerstructuren en wegen. Maar houd je hoofd omhoog, en je ontdekt dat beton ook in de gebouwen zit. Al duizenden en duizenden jaren is beton een van de meest gebruikte en meest betrouwbare bouwmaterialen, en om dat zo te houden heeft het soms speciale aandacht nodig.

Het belang van herstellen van beton is bijna net zo essentieel als de aanvankelijke constructie. In zowel commerciële als residentiële gebouwen is beton integraal in het uiterlijk, de structuur en de duurzaamheid. Als dat beton beschadigd, versleten of gebarsten raakt, wordt het draagvlak van dat gebouw verzwakt. Daarom moet je dat beton snel repareren en de professionals bellen.

Betonrestauratie verwijst naar het repareren van oud of beschadigd beton. Dat proces is nodig om je bouwwerk weer zijn oorspronkelijke uiterlijk te geven, en de structurele integriteit te helpen versterken. Het idee van betonreparatie betreft meestal alleen het repareren van structurele problemen, betonrestauratie richt zich ook op de esthetiek.

Je hoeft geen compleet nieuw gebouw te bouwen om dat uiterlijk van nieuwbouw te hebben. Betonrestauratie kan dat uiterlijk in zijn oorspronkelijke glorie herstellen, en tegen veel lagere kosten. Problemen lopen zelden uit de hand als je het beton van je gebouw in goede conditie houdt. Omdat betonrestauratie minder duur is dan nieuwbouw, wordt het voorkomen van potentiële problemen beter beheersbaar, waardoor klanten en werknemers geen risico lopen.

Er zijn zoveel redenen waarom betonschade kan ontstaan. Allereerst zou het herstellen van structurele schade de grootste zorg moeten zijn. Structurele of fysieke schade kan ontstaan bij vroegtijdig storten of ontkisten. Muren of platen kunnen ook uitzetting of inkrimping ondervinden bij extreme temperaturen.

Wanneer dit niet gecontroleerd of niet gerepareerd wordt, kan beton desintegreren. Dit is chemische schade, die veroorzaakt kan worden door carbonatatie. Ook chloriden kunnen aantasting veroorzaken, met name calciumchloride. Herstellingen betonrot zijn hierbij ook belangrijk. Waterschade kan ook op een paar verschillende manieren gebeuren. Uitloging is wanneer water door de scheuren stroomt die al in beton aanwezig zijn, en dat water lost de mineralen op die het cement verharden. Als beton wordt blootgesteld aan zeewater kan het ook corrosieve effecten ondervinden.

Corrosie kan ook gebieden met wapening aantasten. Het uitzetten van corrosieve producten van koolstofstalen wapening kan mechanische spanning met zich meebrengen, waardoor scheuren ontstaan en betonconstructies kunnen ontregelen.

Andere factoren die schade aan beton kunnen veroorzaken zijn brandschade, schade door een explosie, seismische schade, een gebrek aan wapening, en een te grote hoeveelheid belasting. Wat de oorzaak ook is, het probleem zo snel mogelijk aanpakken leidt tot de beste resultaten.