Beech
Image default
Management

Operational strategy

Operationele strategie omvat het verfijnen en specificeren van de bedrijfsstrategie van een onderneming en het ontwikkelen van strategische initiatieven en operationele plannen, met als doel onze cliënten in staat te stellen de algemene strategie voor hun bedrijf met succes uit te voeren.

 

Het werk houdt onder meer in

 

Het uitdagen van het management met betrekking tot de manier waarop zij over hun bedrijf denken, 

Het uitvoeren van, waar nodig, gedetailleerde strategische en operationele analyses om eventuele omissies/problemen of gebieden voor verbetering te identificeren. 

Het ontwikkelen van duidelijke, haalbare actieplannen om de strategie te realiseren 

Het ondersteunen van cliënten bij de uitvoering van de actieplannen en het meten van de resultaten aan de hand van vooraf gedefinieerde doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren.

Om het vereiste niveau van operationele analyse te bereiken, kunnen verschillende technieken worden gebruikt, zoals:

 

Waarde propositie en waardeketen analyse, 

Activity Based Costing, 

Benchmarking, 

Bedrijfsprestatiediagnose, enz. 

Methoden en technieken voor prestatiemeting, enz.

 

Organisaties staan vandaag onder verhoogde druk om hun prestatie voortdurend opnieuw te evalueren. Deze druk kan komen van nationale of internationale ontwikkelingen, druk van aandeelhouders, overheidswetgeving en ontwikkelingen in regelgeving. 

 

In een dergelijke uitdagende omgeving kan onze Management Consulting praktijk onze cliënten helpen bij: het benutten van kansen, het nemen van tijdige beslissingen op basis van juiste informatie, het afstemmen van hun IT en bedrijfsstrategie en het benutten van beschikbare technologie, het focussen op betere prestaties, het verbeteren van het financieel management, het begrijpen en managen van beleid en regelgeving en het identificeren, managen en ontwikkelen van hun belangrijkste asset, hun mensen.

 

Onze Management Consulting professionals beschikken over sterke technische capaciteiten en uitgebreide branche-ervaring in hun vakgebied en zijn in staat om praktische en toepasbare adviezen te geven waarmee onze cliënten tastbare en duurzame verbeteringen in hun prestaties kunnen realiseren.

 

Business Effectiveness-teams bij KPMG in Griekenland richten zich op fundamentele bedrijfskwesties – risicobeheer, inkomstenverhoging en kostenbeheersing – die alle organisaties, in alle sectoren, moeten aanpakken om te kunnen floreren. Wij helpen bedrijven risico’s te identificeren en operaties te optimaliseren die worden gebruikt om hun strategische bedrijfsdoelstellingen en financiële doelen te ondersteunen.

 

Organisaties hebben een reeks opties om hen te helpen de prestaties te beheren en te verbeteren, waaronder proces- en controleontwerp, modellen voor gedeelde diensten en outsourcing. De Business Effectiveness-professionals van onze firma’s proberen hun cliënten in staat te stellen betere zakelijke beslissingen te nemen – beslissingen die aan de basis liggen van succesvolle zakelijke transformatie- en veranderingsmanagementinspanningen.

 

Business Effectiveness-teams bedienen onze cliënten in vele sectoren. Onze professionals beschikken over uitgebreide ervaring en werken samen met de teams van onze cliënten, en helpen hen bij:

 

Snelle waardeverwerving

Bedrijfsintegratie

Operationele Verbetering

Bedrijfsprestatiebeheer en bedrijfsinformatie

Snelle waarde inkoop

 

Inkoopfuncties kunnen de effectiviteit en efficiëntie van de toeleveringsketen en -activiteiten drastisch beïnvloeden. KPMG helpt klanten om zich te concentreren op verbeteringen in verschillende belangrijke domeinen, waaronder strategische sourcing, consolidatie van de toeleveringsbasis, verbeterd contractbeheer, verbeterd voorraadbeheer door middel van inkoopuitvoering & de effectiviteit van inkoopprocessen.

 

Bedrijfsintegratie

 

KPMG-teams helpen klanten bij fusies van bedrijfsorganisaties (post merger integration genoemd), kort nadat een deal is afgerond of jaren nadat vele fusies zijn uitgevoerd. Dit soort transformationele projecten omvat vaak de invoering van nieuwe processen en controles, de implementatie van nieuwe bedrijfsmodellen, of organisatorische herstructurering.

 

Operationele Verbetering

 

Het ondersteunen van het management van klanten bij het opstellen van een robuust en onderbouwd businessplan om duurzame verbeteringen in de operationele prestaties te realiseren. Ons werk omvat meestal het ter discussie stellen van veronderstellingen, het leiden van workshops en het adviseren van het management over:

 

Het articuleren en meer volledig ontwikkelen van hun strategie en strategische initiatieven,

Opzet en structuur van het businessplan,

Financiële analyse en presentatie van de belangrijkste KPI’s,

Modellering en gevoeligheidsanalyse, om de omvang van de opportuniteit te bepalen,

Het samenbrengen van diepgaande functionele en industrie-expertise, en

Het creëren van een programma om de geïdentificeerde voordelen te stimuleren en te leveren.

Beheer van bedrijfsprestaties en bedrijfsinformatie

 

De Business Performance Methodology (BPM) van KPMG stelt ons in staat om de manier waarop onze klanten hun bedrijf voeren en sturen te analyseren door een aanpak te ontwikkelen om klanten te helpen hun business drivers te begrijpen via de ontwikkeling van KPI’s, het stroomlijnen van de Planning, Budgettering en Forecasting processen door ze in te bedden in een efficiënt, effectief en duurzaam performance management proces, en het stroomlijnen van het management rapporteringskader als onderdeel van Management Informatie systemen.

 

 

 

 

business management 

vacatures

auto verkopen

 

https://www.newbusinessmanagement.com/