Beech
Image default
Woning en Tuin

Asbestattest in Kortrijk

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat in veel gebouwen en woningen aanwezig kan zijn, ook in Kortrijk. Het inademen van asbestvezels kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals longkanker, asbestose en mesothelioom. Om deze reden heeft de Vlaamse Regering de afgelopen jaren stappen ondernomen om het gebruik en de aanwezigheid van asbest te verminderen. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over asbest in Kortrijk.

De stad Kortrijk heeft enkele jaren geleden actie ondernomen om het asbestprobleem aan te pakken en startte in 2015 met een asbestafbouwproject. Dit project was gericht op het bewustmaken van de inwoners van Kortrijk van de gevaren van asbest en hen informeren over mogelijke oplossingen. In samenwerking met OVAM en de Vlaamse overheid werden er verschillende sensibiliseringsacties georganiseerd, zoals infosessies, campagnes en opleidingen voor professionals.

Om het asbestprobleem in Kortrijk verder aan te pakken, kunnen inwoners sinds kort terecht bij Asbesthome, een gespecialiseerd bedrijf in asbestverwijdering en -inventarisatie. Asbesthome is een betrouwbare partner voor particulieren, bedrijven en overheden in de regio Kortrijk en beschikt over de nodige expertise en ervaring om asbest op een veilige en professionele manier te verwijderen. Bovendien biedt Asbesthome ook asbestinventarisaties aan, zodat inwoners precies weten waar er asbest aanwezig is in hun woning of gebouw.

Net zoals in de rest van België geldt ook in Kortrijk vanaf 23 november 2022 de verplichting om bij de verkoop van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest voor te leggen. Dit attest moet beschikbaar zijn bij de ondertekening van het compromis. Asbesthome kan hierbij helpen door het uitvoeren van een grondige inspectie en het opstellen van het vereiste asbestattest in Kortrijk.

Het is van groot belang om het asbestprobleem serieus te nemen en op een professionele manier aan te pakken. Asbesthome biedt een totaaloplossing voor alle asbestgerelateerde problemen en zorgt voor een veilige en snelle verwijdering van het kankerverwekkende materiaal. Het bedrijf werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en beschikt over de juiste certificaten en vergunningen.

Als je in Kortrijk woont en te maken hebt met asbest, neem dan geen enkel risico en schakel de hulp in van Asbesthome. Hun ervaren asbestdeskundigen staan klaar om je te helpen bij het opstellen van een asbestinventarisatie en het veilig verwijderen van asbest.